fbpx
Przejdź do treści
Strona główna » SIARKOPOL TARNOBRZEG SP. Z O. O. – projekt, dostawa i montaż układu odpylania

SIARKOPOL TARNOBRZEG SP. Z O. O. – projekt, dostawa i montaż układu odpylania

  • przez

ZAKŁADY CHEMICZNE “Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. są firmą specjalizującą się w produkcji wysokiej jakości nawozów rolniczych, ogrodniczych oraz siarki konfekcjonowanej. Zajmują się również świadczeniem usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej oraz gospodarką ściekową. Produkowane nawozy, takie jak: Tarnogran, Unifoska, Wap Mag, Superfosfat, Wigor czy Siarczan Magnezu, są szeroko znane i stosowane przez rolników w Polsce i zagranicą.

Zaoferowane rozwiązanie:

Rolą zaprojektowanego układu jest eliminacja nadmiernego zapylenia mieszaniną pyłów i kondensatu z zawartością kwasów: siarkowego, fosforowego i mrówkowego, w układzie maszyn do produkcji nawozów.

System składał się z czterech instalacji składowych:

  • instalacja odpylania gazów z przesypów. Temperatura gazów do 60°C,
  • instalacja odpylania gazów z przesiewacza i przenośników taśmowych. Temperatura gazów do 60°C,
  • instalacja odpylania gazów z granulatora. Temperatura gazów 20÷30°C. Duża wilgotność gazów z możliwością występowania pary (własności silnie korozyjne),
  • instalacja odpylania gazów z chłodnicy. Temperatura gazów do 60°.

Wszystkie części składowe układu zaopatrzone są w oddzielne filtry o różnych wydajnościach. Odciągi  wyposażone zostały w nowe wentylatory, umożliwiające elastyczne zmiany wielkości strumienia powietrza stosownie do potrzeb, z wykorzystaniem przetwornicy częstotliwości. Membrana teflonowa na osnowie poliestru dobrana specjalnie dla potrzeb filtracji pyłów kwasu siarkowego – regenerowana w cyklu automatycznym, sprężonym powietrzem. Filtry wyposażone zostały w przetworniki różnicy ciśnień oraz czujniki temperatury. Instalacja orurowania odprowadza oczyszczone gazy do istniejącego komina. Całość instalacji rurowej wykonana została z tworzywa sztucznego – polipropylenu.

Układ sterowania i wizualizacji

Urządzenia technologiczne obsługiwane przez układ sterowania:

  • 4 wentylatory z regulacją prędkości obrotowej, od mocach 55, 30, 18,5 i 3 kW,
  • 2 przenośniki ślimakowe,
  • 52 zawory pneumatyczne,
  • 14 przetworników pomiarowych temperatury, ciśnienia i podciśnienia,
  • 4 grzałki elektryczne.

Opis budowy układ sterowania

Rozdzielnica główna

Główna rozdzielnica zasilająco-sterownicza wykonana została w systemie XVTL firmy EATON. Składa się ona z pola zasilającego, zwymiarowanego wraz z układem szynowym na 400A, pól napędowych w których zabudowane zostały przetwornice częstotliwości serii FR-F800 firmy Mitsubishi – po jednej przetwornicy dla każdego wentylatora oraz pola sterowniczego. W polu sterowniczym zabudowany został sterownik PLC SIEMENS s7-300 wraz z niezbędną aparaturą elektryczną i komunikacyjną.

Rozdzielnice lokalne

Dla każdego węzła technologicznego wykonana została rozdzielnica lokalna, na elewacji której zabudowane zostały przyciski, przełączniki raz lampki, umożliwiające sterowanie danym węzłem w trybie lokalnym. Wewnątrz rozdzielnicy zabudowane zostały wyspy I/O zbierające sygnały sterujące w obrębie danego węzła technologicznego. Komunikacja pomiędzy sterownikiem PLC w rozdzielnicy głównej, a wyspami I/O realizowana jest po protokole Profinet. Zastosowanie systemu rozproszonego, zwiększyło niezawodność całego układu, a także umożliwiło dalszą jego rozbudowę.

Aplikacja SCADA Promotic

Interfejs użytkownika stanowi aplikacja SCADA wykonana w systemie Promotic. Komunikacja pomiędzy sterownikiem, a stacją operatorską realizowana jest po protokole Profinet. Algorytm zaimplementowany w sterowniku wraz z aplikacją SCADA umożliwiają sprawne prowadzenie oraz pełny nadzór nad parametrami procesu odpylania. Układ może pracować w trybie ręcznym, gdzie poszczególne urządzenia uruchamiane są przez operatora lub w trybie automatycznym. Dodatkowo układ posiada rozbudowane możliwości diagnostyczne, dzięki zastosowaniu mechanizmu logowania parametrów, a także rejestracji zdarzeń i alarmów.

Dane techniczne:

PRZESYPPRZESIEWACZGRANULATORCHŁODNICA
Wydajność [m2/h]2 00020 00021 00027 000
Ciśnienie robocze [Pa]2 0004 0002 2004 200
Moc silnika [kW]233018,555
Ilość wkładów [szt.]66066
Łączna powierzchnia filtracyjna [m2]42420462
Skuteczność odpylania [%]99,899,899,8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *