Realizacja projektu NCBiR

 • K&W EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

   

  realizuje projekt pt.

  „Opracowanie innowacyjnej instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin INOS® dedykowanej dla kotłów rusztowych”

  w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem projektu jest opracowanie, wykonanie oraz prowadzenie badań testowych instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin INOS® dedykowanej dla kotłów rusztowych. Cel projektu zostanie osiągnięty przez realizację prac B+R: 1) Opracowanie i budowa poszczególnych modułów wchodzących w skład instalacji INOS®; 2) Opracowanie systemów monitoringu, sterowania i rejestracji SCADA oraz modelowanie połączenia systemów pod kątem zastosowania w instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin; 3) Integracja poszczególnych modułów systemu złożonego w celu stworzenia kompletnego i funkcjonalnego prototypu instalacji łącznego odpylania i odsiarczania INOS® a następnie prowadzenie prac testowych i optymalizacyjnych

  Efekty projektu:

  Innowacja produktowa – instalacja łącznego odpylania i odsiarczania spalin INOS®

   

  Wartość projektu: 4 592 089,73 PLN

  Wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 592 089,73 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich: 2 755 253,83 PLN

                          Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka