Analizatory EPCS

 • Energia elektryczna jest podstawowym medium energetycznym niemal w każdym zakładzie produkcyjnym. Jej koszt ma znaczący wpływ na ceną finalnego produktu, a tym samym na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Przy rosnących kosztach energii elektrycznej pojawia się coraz większa potrzeba zmniejszania jej zużycia (o ile jest to fizycznie możliwe) oraz tzw. optymalizacji energetycznej. Przed podjęciem inwestycji w system energetyczny naszego zakładu, pierwszym krokiem powinno być opomiarowanie oraz wdrożenie systemu do zbierania i analizy danych pomiarowych o ilości oraz jakości zużywanej energii. System monitoringu energii elektrycznej da nam odpowiedź na pytania gdzie szukać oszczędności czyli jakie kroki podjąć, aby zoptymalizować koszty energii elektrycznej.

  Budowa układu:

  Wszystkie wdrażane przez nas systemy projektowane są indywidualnie pod danego klienta z uwzględnieniem charakterystyki i specyfiki zakładu w którym mają pracować. Na etapie projektowania, w porozumieniu z klientem typujemy punkty (rozdzielnice, węzły technologiczne lub poszczególne maszyny) wvktórych zainstalowane zostaną analizatory energii elektrycznej. Analizatory mierzą ilości zużywanej energii oraz szereg innych parametrów. m. in:

  • prądy,
  • napięcia,
  • cos (φ),
  • harmoniczne.

  Wszystkie dane pomiarowe zbierane są do stacji operatorskiej (komputer klasy PC) za pomocą przemysłowego protokołu komunikacyjnego np. Modbus. Na stacji operatorskiej pracować będzie aplikacja wykonana w środowisku SCADA Promotic stanowiąca jednocześnie interfejs użytkownika oraz narzędzie do analizy danych pomiarowych.

  Funkcjonalności układu:

  • Archiwizacja danych pomiarowych na twardym dysku komputera.
  • Podgląd bieżących danych na panelach graficznych odzwierciedlających rzeczywiste układy technologiczne.
  • Możliwość kontroli mocy zamówionej (kontrola w 15 minutowych okresach).
  • Rejestracja przekroczeń i alarmów.
  • Wysyłanie powiadomień SMS lub e-mail.
  • Przeglądanie bieżących oraz archiwalnych danych na wykresach.
  • Możliwość eksportu danych do Excel-a.
  • Możliwość sporządzenia raportów.
  • Zdalny dostęp do aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej.

  Nasz system może być rozbudowywany do praktycznie nieograniczonej liczby punktów pomiarowych (ogranicza nas tylko przepustowość sieci i pojemność dysku). Ponadto może on również służyć do monitorowania innych mediów: ciepła, wody, gazu, sprężonego powietrza itd., a także jakości produkcji, stanu maszyn i wielu innych dających się opomiarować wielkości.

  Bezpłatne wypożyczenie na testy:

  Naszym klientom oferujemy możliwość bezpłatnego wypożyczenia kompaktowego zestawu pomiarowego (analizator + przekładniki + aplikacja SCADA Promotic), umożliwiającego opomiarowanie pojedynczego punktu w celu zapoznania się z działaniem naszego rozwiązania przed docelowym wdrożeniem w Państwa zakładzie.