fbpx
Przejdź do treści

Opracowanie innowacyjnej Hybrydowej Centrali Filtracyjnej umożliwiającej filtrację pyłów silnie adhezyjnych oraz mgły i dymów olejowych – HFS (Hybrid Filtration Station)

K&W EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnej Hybrydowej Centrali Filtracyjnej umożliwiającej filtrację pyłów silnie adhezyjnych oraz mgły i dymów olejowych – HFS (Hybrid Filtration Station)”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych z zakresu modułowych systemów filtracji. W ramach projektu opracowany zostanie modułowy system filtracji o uniwersalnej konstrukcji obudowy z lekką, kompaktową obudową zawierającą wszystkie niezbędne do pracy centrali urządzenia tj. wymienne wkłady filtracyjne, wentylator, sterowanie. Ponadto zostanie opracowana konstrukcja wkładów filtracyjnych pozwalająca na wymianę samego materiału filtracyjnego.

Efekty projektu:

Innowacja produktowa –hybrydowa centrala filtracyjna HFS (Hybrid Filtration Station)

Wartość projektu: 400 000,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 400 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 340 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Bon na innowacje.

HFS1

HFS1

HFS2

HFS2

HFS3

HFS3