Układy wody chłodzącej

 • W wielu procesach technologicznych wymagane jest chłodzenie wodą, np. przetwórstwo tworzyw sztucznych, zgrzewanie metalu, hartowanie itp. Minęły już czasy, gdy firmy zużywały wodę pitną do chłodzenia tych procesów, zarówno z powodów ekonomicznych, jak i ze względu na ochronę środowiska. Z tego powodu, w tej chwili, stosuje się w większości firm zamknięte obiegi wody chłodniczej. Firma K&W Expert oferuje zarówno wykonanie nowych zamkniętych układów obiegowych wody chłodniczej, jak i modernizację istniejących instalacji.

  Nasza oferta w tym zakresie zawiera: wykonanie wizji lokalnej i analizę stanu istniejącego, dobór urządzeń, wykonanie kompletnego projektu, dostawę i montaż wszystkich elementów instalacji.

  W skład zamkniętego obiegu wody oprócz instalacji rurowej wchodzą: chłodnie wody, wentylatorowe lub z agregatami chłodniczymi (tzw. chillery), pompy, przepustnice, filtry, elementy pomiarowe itd.

  Nasza oferta zawiera również wykonanie układu automatyki i sterowania wszystkimi urządzeniami.

  Pozwala to na nadążne dostosowanie parametrów systemu do zapotrzebowania w bardzo dużym zakresie, a co za tym idzie oszczędność energii i wody.

  Zakres wydajności: od 2 – 3 m3/h do kilku tyś. m3/h.

  Zakres ciśnień: od 0,1 MPa do 6,4 MPa.