Separacja mgły olejowej i wodnej

 • Oferujemy systemu separacji oparów oleju z wszelkiego rodzaju procesów termicznych jak również urządzenia do wytrącania mgły olejowej lub wodnej z powietrza odciąganego z centrów obróbczych czy innych urządzeń.

  Nasza firma proponuje skuteczną separację mgły olejowej z wykorzystaniem:

  1. Separatorów z wkładami koalescencyjnymi.
  2. Autorskich wkładów separacyjnych złożonych z kilkustopniowej filtracji w zależności od dokładności:
   1. I stopień – filtr zgrubny z wewnętrznym wypełnieniem wiórami obróbczymi ze stali nierdzewnej.
   2. II stopień – filtr dokładny tłuszczowy wykonany ze zwojów siatki metalowej.

  Urządzenia (demistery) projektujemy w sposób umożliwiający bezpośredni montaż na maszynach pracujących w zakładach produkcyjnych. Filtr połączony jest instalacją rurową ze źródłem zanieczyszczenia. Wkłady montowane są pionowo, co powoduje grawitacyjne ociekanie oleju do pojemnika (zbiornika). Wymiana wkładów może odbywać się od góry lub od boku w zależności od możliwości adaptacyjnych.

  Wykonujemy zarówno pojedyncze urządzenia do separacji mgły olejowej (do wbudowania w istniejący układ odciągu lub kompletne wyposażone w wentylator i układ sterowania), jak również zajmujemy się doborem i montażem scentralizowanych instalacji separacyjnych mgły olejowej i wodnej.