Projektowanie

 • Kompleksowa dokumentacja dla każdej inwestycji

  Sporządzamy dokumentację projektową we wszystkich branżach wraz z kosztorysami inwestycji.
  Uzyskujemy i dostarczamy pozwolenia budowlane wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami. Opracowujemy dokumentacje dla UDT (TDT) i uczestniczymy w odbiorach.

  Zakres działalności projektowej realizowanej obejmuje takie zagadnienia jak:

  • instalacje technologiczne specjalne pod konkretnego Klienta,
  • instalacje odpylania różnych gazów,
  • systemy filtracji cieczy oraz instalacje przynależne,
  • systemy centralnego odkurzania,
  • projektowaniem instalacji aspiracji i systemów hermetyzacji,
  • systemy wody technologicznej chłodzącej lub wysokiego ciśnienia,
  • systemy separacji cieczy i gazów,
  • instalacje redukcji związków chemicznych,
  • konstrukcje stalowe.
 • Analizy, ekspertyzy i koncepcje

  Opracowanie ekspertyz oraz koncepcji technologicznych wymaga niezwykle szczegółowego analizowania potrzeb i oczekiwań Inwestorów, dlatego też główną ideą działania firmy K&W Expert jest ścisła współpraca z pracownikami technicznymi Klienta wykorzystując i łącząc ich wieloletnie doświadczenie z nowatorskimi pomysłami naszych inżynierów.

  Specjalizujemy się w opracowaniu analiz, ekspertyz i opinii z zakresu:

  • dostosowania instalacji technologicznych do obowiązujących norm i przepisów,
  • zwiększenia efektywności procesów oczyszczania mediów w instalacjach przemysłowych w celu dostosowania ich do wymagań zmieniających się przepisów unijnych,
  • możliwości modernizacyjnych zwiększających efektywność ekonomiczną instalacji przemysłowych,
  • doboru najlepszych możliwych technik uwzględniających współczynnik ekonomiczny dla instalacji energetycznego spalania.