Monitoring zużycia energii

  • W oparciu o oprogramowanie SCADA PROMOTIC, wykonujemy systemy monitorowania zużycia mediów energetycznych (energia elektryczna, ciepło, sprężone powietrze, woda, gaz). Systemy monitoringu stanowią podstawę do wdrażanie w przedsiębiorstwach działań mających na celu zwiększenie efektywności. W zależności od wymagań klienta, systemy mogą być rozbudowywane o monitoring czasu pracy maszyn, wskaźniki OEE oraz wiele innych.