INOS® instalacja oczyszczania spalin

 • Innowacyjna instalacja INOS® (Instalacja Oczyszczania Spalin) dedykowana jest dla wszystkich instalacji spalania paliw stałych, do których zalicza się przede wszystkim ciepłownie, elektrociepłownie (przedsiębiorstwa energetyki cieplnej) oraz spalarnie. Proponowana instalacja służyć będzie do redukcji zanieczyszczeń stałych (pyłów) oraz jednocześnie stanowić będzie reaktor w którym zachodzić będą procesy chemiczne pozwalające na redukcję związków siarki.

  System INOS® to zespół złożonych urządzeń składających się z:

  • centrali filtracyjnej stanowiącej jednocześnie reaktor opartej na nowatorskich materiałach filtracyjnych,
  • układu dozowania, iniekcji i magazynowania sorbentu,
  • układu odbioru, transportu i składowania zanieczyszczeń pochodzących z procesu oczyszczania,
  • nowatorskiego systemu nadążnego sterowania procesem oczyszczania spalin,
  • systemu ciągłego monitoringu parametrów fizyko-chemicznych spalin.

  Podstawowymi zaletami systemu INOS® są:

  • Mniejsze rozmiary gabarytowe centrali filtracyjnej w odniesieniu do tradycyjnych filtrów workowych.
  • Kompaktowość instalacji oczyszczania spalin poprzez połączenie odsiarczania i odpylania w jednym urządzeniu.
  • Zmniejszenie kosztów inwestycyjnych budowy systemu oczyszczania spalin.
  • Zwiększenie efektywności redukcji zawartości pyłu w spalinach w odniesieniu do konkurencyjnych rozwiązań.
  • Redukcja zawartości związków siarki do wymogów nowej Dyrektywy IED (IPPC) obowiązujących w i po okresie derogacji.