Filtracja cieczy

 • Realizujemy kompletne systemy filtracji cieczy wszelkiego typu. Jesteśmy w stanie zaprojektować i opracować technologię filtracji mediów trudnych jak farby lub kleje oraz agresywnych. Wszystkie instalacje są projektowane ściśle pod konkretną aplikację z uwzględnieniem wszystkich wymagań Klienta.

  Główny zakres działalności to systemy filtracji:

  • wody technologicznej, wody rzecznej stosowanej do układów chłodzenia,
  • olejów ciężkich (opałowych) i lekkich,
  • farb, klejów oraz innych chemikaliów.

  Wykonujemy systemy filtracji w zakresach (w zależności od medium):

  • Wydajności do 1600 m3/h przy 200 µm dokładności filtracji.
  • Dokładności filtracji od 10 µm do 5000 µm.
  • Ciśnienia roboczego do 64 bar.

  Zajmujemy się również wykonywaniem analiz, doborów oraz doradztwem w zakresie modernizacji istniejących systemów filtracji, a także realizujemy zlecenia montażu według otrzymanej dokumentacji projektowej.

 • Projektujemy i wykonujemy układy filtracji w oparciu o następujące rodzaje filtrów:

  • Filtry siatkowe oczyszczane automatycznie własnym lub obcym medium
  • Filtry szczelinowe oczyszczane automatycznie lub ręcznie skrobakiem
  • Filtry siatkowe, świecowe pojedyncze i duplex oraz zespoły filtracyjne
  • Filtry w wykonaniach specjalnych

  Przykładowy opis działania filtracji wody technologicznej z oczyszczaniem wstecznym

  W celu uzyskania efektywnego płukania wstecznego potrzebne jest nadciśnienie robocze po stronie wylotu filtra. Im wyższa różnica ciśnień tym lepsze oczyszczanie. Płukanie wsteczne odbywa się poprzez obrót dyszy płuczącej. Z powodu różnicy pomiędzy ciśnieniem roboczym przy wylocie filtra a ciśnieniem atmosferycznym w kanale płukania następuje odsysanie z dużą prędkością zanieczyszczeń znajdujących się na materiale filtracyjnym.

  Oczyszczana jest zawsze tylko część wkładu zakryta przez dyszę płuczącą. Pozostała powierzchnia wkładu filtra pozostaje nadal dostępna dla procesu filtracji. W ten sposób zapewniony jest ciągły proces filtracji.