O firmie

 • Firma K&W Expert powstała w 2010 roku. Głównym założeniem prowadzenia działalności była kompleksowa i profesjonalna obsługa inwestycji od fazy koncepcji po wykonawstwo z zakresu:

  • analiz przedprojektowych oraz analiz techniczno-ekonomicznych mających na celu identyfikację przedmiotu, zakresu i wykonalności przedsięwzięcia,
  • formułowania założeń dla danych wyjściowych do projektowania oraz opracowanie wytycznych koncepcyjnych i wizualizacji przy wykorzystaniu systemów modelowania 3D,
  • opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, dokumentacji przetargowych a także pozyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę,
  • kompleksowego wykonawstwa zadań inwestycyjnych w systemie „pod klucz” pełniąc funkcję generalnego wykonawcy,
  • pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
 • Obszar działania firmy K&W Expert obejmuje swym zakresem zagadnienia związane z dostarczaniem usług na najwyższym poziomie idealnie dopasowanych do specyfikacji działalności Klienta, w takich inwestycjach jak:

  • budowa systemów odpylania gazów odlotowych z procesów technologicznych lub procesów energetycznego spalania,
  • budowa instalacji oczyszczania innych mediów w celu dostosowania zakładów produkcyjnych do obowiązujących norm i przepisów,
  • hydrauliczne systemy pompownicze dla cieczy i zawiesin,
  • układy odprowadzania ciepła,
  • automatyzacja procesów technologicznych oraz instalacje pomiarowe i systemy sterowania.

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.