fbpx
Przejdź do treści
Strona główna » KSC S.A. ODDZIAŁ „CUKROWNIA MALBORK”

KSC S.A. ODDZIAŁ „CUKROWNIA MALBORK”

 • przez
K&W Expert odpylanie automatyka przemysłowa dla KSC Cukrownia Malbork

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Jest największym w Polsce i jednym z największych co do wielkości producentem cukru w Europie. Podstawowy przedmiot działalności stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. Spółka prowadzi kompleksowe zarządzanie archiwami firm zewnętrznych w zakresie przechowywania, archiwizowania oraz brakowania dokumentów oraz inne działalności usługowe.

Zaoferowane rozwiązanie:

Celem modernizacji istniejącej instalacji odpylania jest wyeliminowanie zapylenia wydostającego się z pracującego obecnie cyklonu.

W związku z powyższym przewidziano do demontażu obecnie pracujący cyklon, a na jego miejscu zamontowany zostanie centrala filtracyjna oparta na wkładach patronowych produkcji firmy K&W Expert.

Ze względu na ograniczone miejsce do zabudowy centrali filtracyjnej proponujemy zastosowanie centrali opartej na wkładach patronowych:

 • powierzchnia podstawy centrali odpylającej, w wykonaniu patronowym, będzie o około 30% mniejsza, a jej wysokość będzie o około 40% niższa, w odniesieniu do filtra workowego,
 • koszty zakupu wkładów zdecydowanie niższe niż w przypadku worków,
 • koszty wymiany wkładów (w przeliczeniu na RBG) będą niższe o 50%,
 • z uwagi na długość wkładu oraz ich ilość przypadającą na 1 zawór strzałowy, efektywność systemu oczyszczania wkładów jest kilkukrotnie większa niż w przypadku worków.
 • emisja pyłów po filtracji na patronach wynosi od 1÷3 mg/m3 (w zależności od ilości najmniejszych frakcji pyłu)
 • ilość wkładów patronowych ok. 10 razy mniejsza niż worków filtracyjnych,

Opis techniczny urządzeń składowych nowego systemu odpylania

Centrala filtracyjna:

 • urządzenie dedykowane do wymagań aplikacji,
 • urządzenie nowe i kompletne, gotowe do posadowienia,
 • budowa modułowa centrali filtracyjnej, pozwalające na budowę urządzenia bezpośrednio na docelowym miejscu,
 • konsultacja przystosowana do pracy na podciśnieniu,
 • patronowe wkłady filtracyjne,
 • materiał filtracyjny – membrana PTFE z powłoką antystatyczną,
 • filtr przeznaczony do pracy ciągłej,
 • system oczyszczania w pełni zautomatyzowany sterowany czasem,
 • centrala w wykonaniu ATEX.

Dane techniczne centrali filtracyjnej w wersji ATEX:

wydajność nominalna: 21000m3/h przy podciśnieniu 2600 Pa,

wymiary urządzenia: 2500 x 2500 x 4000 mm,

materiał centrali filtracyjnej: AISI 304.

Wkłady filtracyjne:

 • wkłady montowane od strony brudnej w systemie 3-lug,
 • powierzchnia filtracji jednego wkładu – 20m2,
 • ilość – 16 szt.,
 • średnica wkładu – ø325 mm,
 • wysokość wkładu – 1500 mm.

Zawór dozujący – dozownik celkowy:

 • wykonany w wersji ATEX,
 • system odcinający wybuch,
 • konstrukcja odporna na duże obciążenia.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Istniejący obecnie separator cyklonowy wg naszej wiedzy nie jest przygotowany do pracy w strefie ATEX. W związku z powyższym oferowane przez nas urządzenie wyposażone będzie w niżej wymienione zabezpieczenia przeciwwybuchowe:

 • wkłady filtracyjne z materiału antystatycznego,
 • ekwipotencjalizacja całej instalacji potwierdzona badaniem ciągłości połączeń,
 • membrana odprężająca wybuch,
 • klapa zwrotna na wejściu do systemu odpylania, montowaną na głównym kolektorze ssawnym,
 • min. 4 metrowy odcinek rury przed wlotem do centrali filtracyjnej wykonany z blachy,
 • dozownik celkowy przeznaczony do pracy do pracy w strefie ATEX,
 • dokumentacja do certyfikacji.

Instalacja elektryczna i AKPiA

Zakłada się wykonanie układu sterowania systemem oczyszczania wkładów filtracyjnych. Oferta obejmuje wykonanie następujących prac i dostaw:

 • kompletna rozdzielnica zasilająco-sterownicza,
 • montaż rozdzielnicy w uzgodnionym miejscu.

Układ sterowania systemem filtracji – szafa sterownicza, pełnić będzie pełną obsługę systemu w trybie automatycznym, którego zadaniem będzie:

 • sterowanie filtrem, tj. systemem oczyszczania,
 • kontrola Δ P (poziom zabrudzenia wkładów filtracyjnych),
 • sterowanie dozownikiem celkowym,
 • zbieranie sygnałów z czujników membrana dekompresyjnych i klapy zwrotnej.

W zakresie instalacji elektrycznej i AKPiA oferta obejmuje:

 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • dostawę i montaż rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej,
 • wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej,
 • wykonanie pomiarów odbiorczych.

Zakres realizacji:

 • wykonanie, konsultacje oraz przedstawienie dokumentacji projektowej technologicznej, mechanicznej i elektro-automatycznej,
 • kompleksową budowę urządzenia,
 • kompleksową budowę układu zasilania i sterowania,
 • uruchomienie i regulacja układu,
 • dostarczenie certyfikatów i dokumentacji obsługowej systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *