fbpx
Przejdź do treści
Strona główna » INOS® – postęp projektu

INOS® – postęp projektu

Etap I

Zakres:

Opracowanie innowacyjnego modułowego systemu opartego na nowej technologii filtracji.
Wewnątrz konstrukcji zostaną wykorzystane nowatorskie materiały filtracyjne, nie stosowane dotychczas w instalacjach oczyszczania spalin.
W jednym urządzeniu będą się zawierać dwa różne procesy oczyszczania – odpylanie i odsiarczanie.
Ponadto zredukowane zostaną wymiary gabarytowe w stosunku do obecnie stosowanych systemów.

Efekt końcowy – kamienie milowe:

  • Moduł układu dozowania reagenta. Wartość krytyczna parametrów: wydajność minimum 150 kg/h, dokładność dozowania sorbentu- minimum 0,3%
  • System kanałów spalin. Wartość krytyczna parametrów: przekrój umożliwiający przesył spalin na minimalnym poziomie 25.000 m3/h.
  • Moduł układu odbioru, transportu i składowania zanieczyszczeń pochodzących z procesu oczyszczania. Wartość krytyczna parametrów: wydajność minimum 200kg/h
  • Odporność materiału filtracyjnego. Wartość krytyczna parametrów: materiał filtracyjny odporny na zachodzące reakcje fizykochemiczne i temperaturę do 190°C

Etap II

Zakres:

Zaprojektowany inteligentny system sterowania bazujący na ciągłej analizie służącej do nadążnej, automatycznej regulacji procesu oczyszczania wkładów, który jest kluczem łączącym uzyskanie najlepszej jakości procesu odsiarczania i filtracji pyłów, jak również połączenia funkcji odpylania i odsiarczania w ramach jednej instalacji. W ramach etapu zostaną przeprowadzone prace badawcze, których celem będzie opracowanie sterowania urządzeniami do redukcji pyłów oraz SO2 ze spalin. Dzięki przeprowadzeniu odpowiednich prac badawczych opracowany zostanie układ automatyki, który w czasie rzeczywistym będzie dopasowywał poziom emisji spalin.

Efekt końcowy – kamienie milowe:

  • Układ zasilania dedykowany do zastosowania w instalacji INOS®. Wartość krytyczna parametrów: pobór mocy układów sterowniczych i pomiarowych nie przekraczający wartość 1kW.
  • Algorytm układu sterowania dedykowany do zastosowania w instalacji INOS®. Wartość krytyczna parametrów: czas wypracowania odpowiedzi układu sterującego na zmianę wartości mierzonej pyłu oraz SO2 w spalinach <1s, częstotliwość przekazywania danych do modułu rejestrującego dane w układzie SCADA 1s
  • System monitoringu dedykowany dla instalacji INOS®. Wartość krytyczna parametrów: szybkość analizy danych pozyskanych z instalacji- 60-180s

Etap III

Zakres:

Integracja poszczególnych modułów systemu złożonego (opracowane w etapach I i II) w celu stworzenia kompletnego i funkcjonalnego prototypu instalacji łącznego odpylania i odsiarczania INOS® a następnie prowadzenie prac testowych i optymalizacyjnych na rzeczywistym obiekcie – kotle OR-10 w Zakładzie Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o.

Efekt końcowy – kamienie milowe:

  • Zawartość SO2 w spalinach. Wartość krytyczna parametrów <200 mg/m3
  • Zawartość pyłów w spalinach. Wartość krytyczna parametrów <10 mg/m3
  • Wielkość gabarytowa centrali filtracyjnej. Wartość krytyczna parametrów: maksimum 49 m3