fbpx
Przejdź do treści
Strona główna » GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI „SIARKOPOL” S.A. – Dobór, wykonanie i montaż filtra workowego.

GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI „SIARKOPOL” S.A. – Dobór, wykonanie i montaż filtra workowego.

 • przez
K&W Expert dla Grupa azoty kopalnie i zaklady chemiczne siarki siarkopol - dobór wykonanie i montaż filtra workowego

Grupa Azoty Kopalnie Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. rozpoczęły swoją działalność w 1966 roku. Spółka jest obecnie jednym z dwóch przedsiębiorstw w kraju i na świecie prowadzącym kopalniane wydobycia siarki. Szczególne znaczenie dla Siarkopolu ma ochrona środowiska. Spółka stosuje innowacyjną metodę wydobycia siarki, polegającą na podziemnym wytopie tego surowca. Technologia ta w minimalny sposób ingeruje w środowisko naturalne ponieważ firma stosuje zamknięty, hermetyczny obieg wód. Dodatkowo kopalnia wykorzystuje nowoczesny układ przechwytywania gazów wydobywających się z otworów w czasie wypływania siarki do zbiorników znajdujących się na polu górniczym. Nad każdym zbiornikiem znajduje się specjalna instalacja, dzięki której do atmosfery trafia oczyszczone powietrze.

Zaoferowane rozwiązanie:

Projekt opiera się na modernizacji istniejącej instalacji, tak aby usprawnić proces oczyszczania worków filtracyjnych, wydłużenie okresu pomiędzy serwisami do min. 12 miesięcy, wydłużenie żywotności worków filtracyjnych do min. 2 lat. Centrala filtracyjna parametrami dobrana odpowiednio do wydajności istniejącej dmuchawy.

Opis techniczny urządzeń składowych instalacji

Filtrocyklon:

 • urządzenie dedykowane do wymagań aplikacji,
 • filtracja oparta na workach,
 • filtr przeznaczony do ciągłej pracy, z automatycznym systemem oczyszczania worków.

Wydajność nominalna: 800m3/h

Wymiary urządzenia: średnica 1450, wysokość 2400 mm,

Materiał centrali filtracyjnej: stal nierdzewna 304

Wytrzymałość na nadciśnienie: min. 500 mbar

Wymiary worka filtracyjnego: ⌀ 125 mm, wysokość 1830 mm,

Materiał filtracyjny: membrana PTFE antystatyczna

F iltr HEPA, II stopień filtracji

Aby zabezpieczyć stronę czystą instalacji, a szczególnie dmuchawę bocznokanałową proponujemy zastosowanie II stopnia filtracji. Ten filtr będzie również pełnił rolę tzw. filtra „policyjnego” tzn. w razie przerwania jednego z worków filtracji I-go stopnia filtr HEPA zabezpieczy go przez przedostaniem się pyłu na dmuchawę. Wzrost oporów zostanie zasygnalizowany przez układ kontrolny.

Oferta zawiera:

 • wykonanie obudowy filtra,
 • dostawę wkładu filtracyjnego HEPA
 • montaż filtra na instalacji,
 • opomiarowanie filtra przetwornikami ciśnienia i podłączenie do układu AKPiA.

Instalacja elektryczna i AKPiA

Zakłada się wykonanie układu sterowania systemem oczyszczania worków filtracyjnych oraz opomiarowanie I i II stopnia filtracji.

Oferta w zakresie AKPiA zawiera:

 • dostawę kompletnej rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej,
 • montaż rozdzielnicy w uzgodnionym miejscu,
 • wykonanie wszystkich praz modernizacyjnych wymaganych do uruchomienia nowej centrali filtracyjnej.

Układ sterowania systemem filtracji – szafa sterownicza, pełnić będzie pełną obsługę systemu w trybie automatycznym, którego zadaniem będzie:

 • sterowania filtrem, tj. systemem oczyszczania,
 • monitoring stanu worków filtracyjnych oraz filtra HEPA na bazie sygnałów z przetworników ciśnienia,
 • komunikacja z systemem zewnętrznym.

Zakres realizacji:

 • wykonanie, konsultacja oraz przedstawienie do akceptacji dokumentacji projektowej technologicznej, mechanicznej i elektro-automatycznej,
 • kompleksową budowę urządzenia,
 • kompleksową budowę układu zasilania i sterowania,
 • demontaż istniejących urządzeń,
 • montaż nowego filtrocyklonu oraz modernizacja istniejących konstrukcji stalowych i instalacji rurowych w wymaganym zakresie,
 • uruchomienie i regulacja układu,
 • szkolenie obsługi,
 • dostarczenie certyfikatów i dokumentacji obsługowej systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *