fbpx
Przejdź do treści
Strona główna » PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. – Dokumentacja projektowa modernizacji systemu sterowania procesami technologicznymi poprzez wymianę sterowników wraz z wymianą wyposarzenia szaf sterowniczych

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. – Dokumentacja projektowa modernizacji systemu sterowania procesami technologicznymi poprzez wymianę sterowników wraz z wymianą wyposarzenia szaf sterowniczych

 • przez
K&W Expert dla Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji - dokumentacja projektowa modernizacji systemu sterowania procesami technologicznymi poprzez wymianę sterowników

Klient:

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Olsztyn jest:

 • pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i sprzedaż wody;
 • odprowadzenie i oczyszczanie ścieków oraz pobieranie opłat;
 • zakładanie instalacji i urządzeń hydraulicznych oraz sanitarnych;
 • budowa obiektów inżynierii wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • prowadzenie inwestycji w zakresie budów i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • eksploatacja, konserwacja, remonty, renowacja urządzeń i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody;
 • programowanie rozwoju wodociągów i kanalizacji;
 • badanie, analizy i doradztwo techniczne z zakresu wodno-kanalizacyjnego;
 • pozostała działalność produkcyjna i usługowa związana z gospodarką wodociągową i kanalizacyjną.

Zaoferowane rozwiązanie:

Celem modernizacji była wymiana rozdzielnic węzłów sterowniczych MC14, MC28, MC38, które działały z niewspieranymi już sterownikami GeFanuc serii 90-30.

Zostały zaprojektowane nowe rozdzielnice oparte (w uzgodnieniu z inwestorem) na sterownikach GE Automation & Controls PACSystems Rx3i. Komunikacja pomiędzy sterownikami i/oraz urządzeniami została dopasowana do nowych sterowników z uwzględnieniem istniejącej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz istniejącego oprzewodowania.

Zakres realizacji:

Zakres projektu obejmował:

 • schematy rozdzielnic węzłów MC14, MC28, MC38
 • specyfikacje techniczne projektowanych rozdzielnic
 • przedmiar robót
 • kosztorys inwestorski
 • informacje i wytyczne do opracowania planu BIOZ

Dane techniczne:

RozdzielniceEATON
Aparatura modułowaEATON
Sterowniki PLCGE Automation & Controls PACSystems Rx3i
HMIGE Automation & Controls QUICKPANEL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *