fbpx
Przejdź do treści
Strona główna » CIECH SODA POLSKA S.A. – Zaprojektowanie układu odpylania na piecach

CIECH SODA POLSKA S.A. – Zaprojektowanie układu odpylania na piecach

 • przez
K&W Expert dla Ciech Soda Polska - zaprojektowanie ukladu odpylania na piecach

CIECH Soda Polska S.A. aktualnie jest jedynym w Polsce, a drugim w Europie, producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Produkuje także sól warzoną mokrą i suchą. Na rodzinnym rynku firma jest największym wytwórcą tego asortymentu i właścicielem znanej marki konsumenckiej: Sól Kujawska. W portfolio spółki znajdują się także inne wyroby chemiczne – soda oczyszczona, chlorek wapnia, hopkalit, mieszanki solne, peklosól oraz tabletki solne.

Zaoferowane rozwiązanie:

Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej dającej po wykonaniu gwarancję skutecznego odpylania wskazanego obszaru wraz z wymienionymi poniżej urządzeniami.

Instalację odpylania należy podłączyć pod poniższe urządzenia:

 • przenośniki taśmowe,
 • przesypy z przenośników taśmowych na transportery płytowe i przenośnik taśmowy 32m,
 • przenośnik taśmowy 32 oraz transportery płytowe wraz z przesypami oraz przenośnik kubełkowy pionowy (całość),
 • przenośniki kubełkowe nr 1 i 2 oraz przesypy ze zbiorników rezerwowych,
 • przesyp z kubełkowego pionowego na przenośnik taśmowy 8m,
 • Przenośnik taśmowy 8 m wraz z przesypem na zbiorniki.

Instalację odpylania należy zlokalizować w węźle wypalania kamienia wapiennego. Instalacja odpylania ma odbierać frakcję pylistą pyłu wapiennego z urządzeń w sposób gwarantujący efektywne odpylanie, które zapewni nie przekraczanie dopuszczalnych norm zapylenia w obszarze węzła wypalania kamienia wapiennego. Aby nie dochodziło do przekroczeń zapylenia układ powinien gwarantować stabilność pracy polegającą na zapewnieniu właściwego oczyszczania układu w sposób automatyczny. Projekt powinien zawierać wytyczne do pełnej wizualizacji układu transportu wapna wraz z opomiarowaniem urządzeń. Sterowanie zdalne i miejscowe.

Opis techniczny urządzeń składowych nowego systemu odpylania

Instalacja odpylania węzła pieców

Proponujemy dobór oraz montaż nowych wentylatorów wyciągowych dobranych parametrami w taki sposób aby były w stanie, pokonując wszystkie opory, zachować wymaganą prędkość przepływu w instalacji oraz osiągnąć na każdym przyłączu podciśnienie min. 500 Pa. Do tak dobranych głównych parametrów instalacji odpylania, proponujemy dobór i montaż nowych wysokosprawnych centrali filtracyjnych umiejscowionych dokładnie w tych samych miejscach co dotychczasowe filtry workowe poziome. Nowe centrale filtracyjne powinny charakteryzować się przede wszystkim dwa razy większą powierzchnią filtracyjną, a co za tym idzie o połowę mniejszym obciążeniem powierzchni filtracyjnej. Wykonane według naszego autorskiego rozwiązania, w systemie panelowym, tj. montowane z płyt bezpośrednio na miejscu docelowym. Pozwala to na ręczne przetransportowanie poszczególnych elementów filtra co jest bardzo korzystne w przypadku istniejących, gęsto zabudowanych instalacji technologicznych.

Instalacja odpylania przenośników płytowych, taśmowego 32 oraz kubełkowego pionowego

Do odpylania powyższych przenośników proponujemy zastosowanie odpylania punktowego, według naszego autorskiego rozwiązania, tj. montaż centrali odpylającej bezpośrednio na przenośnikach nad miejscami przesypu. Głównym zadaniem centrali jest wytworzenie podciśnienia wewnątrz przenośnika / zabudowy poprzez odciąg powietrza i oczyszczanie go na wkładach. Zrzut pyłu odbywa się bezpośrednio na przenośnik, co ogranicza jakąkolwiek utratę materiału odpylanego. Charakterystycznym elementem centrali jest przede wszystkim brak instalacji rurowej czyli elementów stawiających opór, zatykających się.

Instalacja odpylania przenośników kubełkowych poziomych oraz zasypów do nich

Do odpylania przenośników kubełkowych oraz zasypów a także innych miejsc w których nie ma możliwości technicznej zabudowania centrali bezpośrednio na urządzeniu transportującym, a wykonanie podłączenia do głównych central filtracyjnych będzie skutkowało wykonaniem długich instalacji rurowych, proponujemy więc zastosowanie odpylania punktowego z wykorzystaniem krótkich kanałów odciągowo zsypowych.

Zakres realizacji branży AKP i IT:

 • Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego dla obu branż. Projekt wykonawczy należy przedstawić Zamawiającemu do opiniowania przed realizacją.
 • Projekt wykonawczy dla branży elektrycznej i AKPiA dla instalacji technologicznej powinien zawierać następujące składowe:
  • Schemat technologiczno-pomiarowy P&ID
  • Szczegółowy wykaz punktów pomiarowych
  • Opis algorytmów regulacji i sterowania
  • Schematy obwodowe układów pomiarowych, sygnalizacyjnych i regulacyjnych
  • Schemat zabudowy szaf, prefabrykacji.
  • Schemat zasilania urządzeń elektrycznych
  • Lista kablowa
  • Wykaz ilościowy i charakterystyka materiałów:
   • modułów sterownika PLC, rozproszonych I/O
   • kabli
   • koryt kablowych i elementów montażowych
   • szaf sterowniczych
   • zabezpieczeń i osprzętu elektrycznego
   • elementów instalacji sprężonego powietrza
  • Plan lokalizacji punktów AKPiA

Zakres realizacji:

 • Inwentaryzacja istniejących instalacji odpylania, miejsc odciągowych, hermetyzacji zabudów wraz z wykonaniem:
  • pomiarów parametrów pracy istniejących instalacji odpylania,
  • pomiarów średnic istniejących instalacji.
 • Opracowanie koncepcji projektowej wszystkich instalacji wraz z przedstawieniem go do analizy, dyskusji i akceptacji.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej według zatwierdzonej koncepcji dla wszystkich branż, w tym między innymi:
 • branża technologiczna,
 • branża konstrukcyjna,
 • branża instalacyjna.
 • Specyfikacje urządzeń.
 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *